Điều khoản

Chào mừng bạn đến với RaovatVO . Đây là các điều khoản và điều kiện của chúng tôi để sử dụng các trang web và ứng dụng (Sản phẩm của chúng tôi) mà bạn có thể truy cập theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở World Wide Web qua RaovatVO.com, truyền hình kỹ thuật số, điện thoại di động và nguồn cấp dữ liệu RSS.


Bằng cách truy cập Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.


1. Đăng ký

Bạn có thể truy cập các khu vực Sản phẩm của chúng tôi yêu cầu đăng ký bằng cách trở thành thành viên đã đăng ký và tạo tài khoản với chúng tôi. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn hoặc các số nhận dạng tài khoản khác mà bạn chọn và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.


Bằng cách đăng ký với Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý rằng:


(i) Tài khoản và mật khẩu của bạn là cá nhân của bạn và không được sử dụng bởi bất kỳ ai khác;


(ii) Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể hỗ trợ bất kỳ ai không phải là người dùng đã đăng ký có quyền truy cập vào bất kỳ khu vực đăng ký nào của Sản phẩm của chúng tôi; và


(iii) Bạn sẽ không tạo tài khoản đăng ký cho mục đích lạm dụng chức năng của trang web hoặc người dùng khác; bạn cũng sẽ không tìm cách biến mình thành một người dùng khác.


Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc số nhận dạng tài khoản của bạn bởi người khác.


2. Chấm dứt Đăng ký

Nếu bạn không muốn đăng ký tài khoản nữa, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách gửi email đến địa chỉ [email protected]. Nếu bạn không còn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai đối với các điều khoản và điều kiện này, bạn phải ngừng sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.


Nếu, vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi tin rằng bạn đã không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, hủy quyền truy cập của bạn vào các khu vực đăng ký Sản phẩm của chúng tôi ngay lập tức và không cần thông báo trước.


Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản đã đăng ký của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi, bằng cách gửi email cho bạn theo địa chỉ bạn đã đăng ký cho biết rằng thỏa thuận đã chấm dứt.


3. Sử dụng tài liệu xuất hiện trên Sản phẩm của chúng tôi

Việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Bạn thừa nhận rằng, giữa RaovatVO và bạn, ngoại trừ nội dung người dùng và quảng cáo (như được thảo luận bên dưới), RaovatVO là chủ sở hữu duy nhất của tất cả nội dung trong Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hiện hành, tên thương mại, biểu tượng và các quyền sở hữu trí tuệ khác, cũng như văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, âm thanh, video và các tài liệu khác.


Nội dung trong Sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc và được bảo vệ trên toàn cầu theo các hiệp ước bản quyền quốc tế hiện hành.


Bạn có thể tải xuống và in các phần chiết xuất từ ​​Sản phẩm của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn, miễn là bạn duy trì và tuân theo bất kỳ thông báo hoặc hạn chế nào về quyền tác giả, bản quyền hoặc nhãn hiệu trong bất kỳ tài liệu nào bạn tải xuống hoặc in.


Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trong Sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.


Trừ khi được RaovatVO cho phép rõ ràng, bạn không được phép tạo cơ sở dữ liệu dưới dạng điện tử hoặc giấy bao gồm tất cả hoặc một phần tài liệu xuất hiện trong Sản phẩm của chúng tôi.


Mọi thắc mắc khác về phân phối hoặc tái sản xuất tài liệu, vui lòng liên hệ [email protected].


4. Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tuyên bố nào trong Sản phẩm của chúng tôi. Không có gì trong Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc theo yêu cầu của bất kỳ người cụ thể nào. Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do bạn làm hoặc không làm, bất kỳ điều gì do xem, đọc hoặc nghe Sản phẩm của chúng tôi.


Bạn có thể truy cập các trang web khác thông qua liên kết từ Sản phẩm của chúng tôi. Các trang web này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào của chúng.


Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo hành nào liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm của chúng tôi không có vi rút. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình về mặt này vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự lây nhiễm nào do vi rút hoặc ô nhiễm khác hoặc bởi bất kỳ thứ gì có tính chất phá hoại.


Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn vào Sản phẩm của mình, nhưng chúng tôi không đảm bảo điều này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào.


Nếu bạn đang truy cập Sản phẩm của chúng tôi từ Hoa Kỳ hoặc Úc, các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý bổ sung trong Phần 16 và 17 sẽ được áp dụng.


5. Quảng cáo của bên thứ ba trong Sản phẩm của chúng tôi

Bạn sẽ thấy tài liệu quảng cáo do bên thứ ba gửi trong Sản phẩm của chúng tôi. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong đó.


6. Nội dung người dùng

Người dùng Sản phẩm của chúng tôi có thể được phép gửi nội dung để xuất bản trong các lĩnh vực khác nhau trong Sản phẩm của chúng tôi. Tương tác với trang web của chúng tôi được điều chỉnh bởi Tiêu chuẩn cộng đồng và Nguyên tắc tham gia của chúng tôi, được kết hợp trong các điều khoản và điều kiện này. Bạn sẽ được coi là đồng ý với các nguyên tắc này và các điều khoản và điều kiện này, nếu bạn chọn đăng bất kỳ nội dung hoặc nhận xét nào trong Sản phẩm của chúng tôi.


Khi bạn gửi nội dung cho chúng tôi, bạn đồng ý và tuyên bố rằng bạn đã tạo ra nội dung đó, hoặc bạn đã nhận được sự cho phép hoặc được chủ sở hữu của bất kỳ phần nào của nội dung cho phép gửi nội dung đó vào Sản phẩm của chúng tôi.


Bạn hoặc chủ sở hữu nội dung vẫn sở hữu bản quyền trong nội dung được gửi cho chúng tôi, nhưng bằng cách gửi nội dung cho chúng tôi, bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng vô điều kiện, không thể hủy ngang, không độc quyền, miễn phí bản quyền, hoàn toàn có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn trên toàn thế giới , xuất bản và / hoặc truyền tải và cho phép các bên thứ ba sử dụng, xuất bản và / hoặc truyền tải nội dung của bạn ở bất kỳ định dạng nào và trên bất kỳ nền tảng nào, hiện đã được biết đến hoặc sau đây được phát minh.


Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi bạn đăng nội dung trong Sản phẩm của chúng tôi hoặc xem nội dung do người khác cung cấp, bạn thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng mình, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ của nội dung đó.


Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng quan điểm của bạn và những người dùng khác trong nội dung đó không nhất thiết phản ánh quan điểm của RaovatVO và chúng tôi không hỗ trợ hoặc xác nhận bất kỳ nội dung nào của người dùng. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ sàng lọc trước, theo dõi, xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào do bạn và những người dùng khác đăng trên Sản phẩm của chúng tôi.


Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba được ủy quyền, có quyền cắt, xén, chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc của họ. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn khỏi việc sử dụng bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi và do chúng tôi hoặc các bên thứ ba được ủy quyền xuất bản.


Bạn đảm bảo rằng nội dung bạn gửi cho chúng tôi không khiêu dâm, đe dọa, quấy rối, bôi nhọ, lừa đảo, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, xúc phạm, nói xấu bất kỳ người nào hoặc bất hợp pháp. Bạn đảm bảo rằng nội dung bạn gửi cho chúng tôi không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, hoặc các quyền trí tuệ hoặc độc quyền hoặc quyền riêng tư khác của bất kỳ bên hoặc cá nhân nào. Bạn đồng ý không (i) đăng nội dung có chủ đích gây khó chịu hoặc gây hại cho người dùng khác; (ii) sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để đăng hoặc truyền tải nội dung làm nạn nhân, quấy rối, hạ thấp hoặc đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân trên cơ sở phân loại không thể chấp nhận được, bao gồm nhưng không giới hạn, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, màu da , tín ngưỡng, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng quân nhân hoặc tình trạng tàn tật; (iii) đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của Sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; (iv) tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, hành động đó sẽ cấu thành, hoặc có thể khuyến khích hành vi phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi bất kỳ tài liệu nào để gây quỹ hoặc để quảng bá, quảng cáo hoặc gạ bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. hoặc các chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của Sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; (iv) tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, hành động đó sẽ cấu thành, hoặc có thể khuyến khích hành vi phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi bất kỳ tài liệu nào để gây quỹ hoặc để quảng bá, quảng cáo hoặc gạ bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. hoặc các chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của Sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; (iv) tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, hành động đó sẽ cấu thành, hoặc có thể khuyến khích hành vi phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi bất kỳ tài liệu nào để gây quỹ hoặc để quảng bá, quảng cáo hoặc gạ bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. hoặc nếu không sẽ khuyến khích, thực hiện hành vi phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi bất kỳ tài liệu nào để gây quỹ hoặc để quảng bá, quảng cáo hoặc gạ bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. hoặc nếu không sẽ khuyến khích, thực hiện hành vi phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi bất kỳ tài liệu nào để gây quỹ hoặc để quảng bá, quảng cáo hoặc gạ bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.


Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền Sản phẩm của chúng tôi có thể liên quan đến (i) truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (ii) thay đổi nội dung để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. RaovatVO không chịu trách nhiệm về việc xóa hoặc không lưu trữ các bài đăng có nội dung hoặc thông tin khác do bạn hoặc người dùng khác gửi đến Sản phẩm của chúng tôi.


Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn xác nhận rằng bạn được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép gửi nội dung.


Mọi thắc mắc liên quan đến bản quyền và nội dung của bạn ban đầu nên được chuyển đến địa chỉ [email protected].


7. Ứng dụng

Bạn có thể tải xuống và sử dụng một số ứng dụng di động RaovatVO (“Ứng dụng”). Tất cả các điều khoản này áp dụng trong phạm vi tối đa có liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng (và đặc biệt, các điều khoản của phần 6 áp dụng khi bạn đang sử dụng Ứng dụng để gửi nội dung người dùng cho Sản phẩm của chúng tôi).


Ngoài các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được nêu trong Mục 4, 16 và 17, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra hoặc can thiệp vào bất kỳ thiết bị hoặc Ứng dụng nào khác hoặc nội dung của bất kỳ mô tả nào.


8. Bảo vệ dữ liệu

Vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết về cách thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập và có thể được xử lý hoặc chia sẻ với những người khác.


9. Các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng này

Xin lưu ý rằng đôi khi chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi có quyền thực hiện mà không cần sự đồng ý của bạn. Mọi điều khoản và điều kiện sửa đổi sẽ được áp dụng tại thời điểm đăng trên Sản phẩm của chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng bạn xem xét các điều khoản và điều kiện này thường xuyên vì bạn sẽ được coi là đã chấp nhận một biến thể nếu bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi sau khi nó đã được đăng.


10. Luật điều chỉnh và quyền tài phán (ngoại trừ người dùng Hoa Kỳ)

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp Anh và các bên đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án Anh, với điều kiện việc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi ở Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi Phần bên dưới có quyền Điều chỉnh luật và quyền tài phán (đối với người dùng Hoa Kỳ).


11. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ RaovatVO vô hại, công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của nó, và từng cán bộ, giám đốc và nhân viên tương ứng của họ khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn ở , phí và chi phí luật sư, phát sinh do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc chính sách bảo mật hoặc phát sinh do vi phạm nghĩa vụ, đại diện và bảo đảm của bạn theo các điều khoản và điều kiện này.


12. Không từ bỏ

Việc chúng tôi không yêu cầu hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản dịch vụ này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào của RaovatVO.


13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bổ sung

Người dùng Sản phẩm của chúng tôi đồng ý rằng việc sử dụng của họ tự chịu rủi ro. Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào, dù rõ ràng hay ngụ ý bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) bất kỳ bảo hành nào liên quan đến tính sẵn có, tính chính xác, tính thích hợp, độ tin cậy, tính kịp thời hoặc tính hữu ích của nội dung trong Sản phẩm của chúng tôi; và (ii) bất kỳ bảo đảm nào về quyền sở hữu, bảo đảm không vi phạm, hoặc bảo đảm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. RaovatVO cũng không đại diện và bảo đảm đối với bất kỳ trang web được liên kết nào và RaovatVO không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web đó. Trong một số trường hợp, nội dung được cung cấp trong Sản phẩm của chúng tôi có thể đại diện cho ý kiến ​​và đánh giá của nhà cung cấp hoặc người dùng, chẳng hạn như nội dung của người dùng.


Tuyên bố từ chối trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào do Sản phẩm của chúng tôi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại hoặc thương tích xảy ra do: (i) bất kỳ lỗi, thiếu sót, xóa hoặc khiếm khuyết nào trong nội dung có sẵn trong Sản phẩm của chúng tôi; hoặc (ii) bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, vi rút máy tính, lỗi đường truyền liên lạc, đánh cắp hoặc phá hủy hồ sơ, thông tin hoặc dữ liệu, truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ, thông tin hoặc dữ liệu, cho dù vi phạm hợp đồng, vi phạm hợp đồng, sơ suất, phỉ báng, hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác. RaovatVO không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng việc truy cập vào Sản phẩm của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.


Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.


14. Giới hạn trách nhiệm

MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TRANH CHẤP, MẤT VỐN, CHI PHÍ DOWNTIME, MẤT THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HỢP ĐỒNG NÀO KHÁC, HOẶC MẤT CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM HOẶC LỢI ÍCH ĐƯỢC BẢO VỆ; (ii) BẤT KỲ TỔN THẤT ẤN TƯỢNG, ĐẶC BIỆT, BẤT KỲ, KHÓ KHĂN, BẤT CỨ SỰ CỐ HOẶC HẬU QUẢ NÀO; HOẶC (iii) BẤT KỲ SỰ MẤT NÀO CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO CÁC LỖI, SỨ MỆNH HOẶC CÁC BẤT CỨ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. VIỆC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG MỤC 17 NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ NẾU RAOVATVO SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ MẤT ĐÓ.


VÌ MỘT SỐ THỐNG KÊ HOẶC QUYỀN LỢI PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC BỊ MẤT CỤ THỂ, TRONG CÁC THỐNG KÊ HOẶC QUYỀN PHÁP LUẬT NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA RAOVATVO SẼ BỊ GIỚI HẠN TRONG KHẢ NĂNG MỞ RỘNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP (SỐ TIỀN CÓ THỂ ÁP DỤNG LÀ TỐI THIỂU GIẤY PHÉP PHÁP LUẬT).